Betaling og refusjon

  1. Nordic Backup oversender en faktura til den e-post adressen kunden oppgir ved etableringen. Kunden er forpliktet til å sikre seg at e-post adressen, og de øvrige kontaktopplysninger, alltid er gyldige, samt at eventuelle spam filtre ikke blokkerer mottakelsen av fakturaer fra Nordic Backup på e-post. Kunden aksepterer at fakturaen som sendes på e-post, sidestilles med en faktura på papir som sendes med vanlig post. Nordic Backup er derfor berettiget til å innkreve gebyrer og morarenter iht. renteloven hvis den elektronisk sendte fakturaen ikke betales til rett tid. Skulle det bli nødvendig for Nordic Backup å sende skriftlig faktura, eller annet, med vanlig post, så er Nordic Backup berettiget til å fakturere et administrativt gebyr på kr. 50,- eks. moms pr. forsendelse.


  2. Kontoer vil ikke bli aktivert eller reaktivert uten betalingsinformasjon. Dette gjelder ikke testkonti. Oppgradering fra testkonto til vanlig konto krever betalingsinformasjon.


  3. Eventuelle gebyrer, grunnet forsinket betaling, og betaling av fornyelse av abonnementet forfaller før eller dagen som kontoen fornyes.


  4. Ufullstendig, ukorrekt eller tvilsom betalingsinformasjon kan føre til at kontoen ikke blir aktivert.


  5. Eventuelle tap eller utgifter for kunden, som skyldes Nordic Backup svar på at kunden ikke har betalt, er ikke Nordic Backup sitt ansvar.


  6. Ved å kjøpe tjenester fra Nordic Backup godtar du at Nordic Backup plasserer din konto i et løpende faktureringssystem. Kontoen vil automatisk bli fakturert årlig i henhold til dine valg av lagerplass, antall Exchange postbokser og ShadowProtect Server lisenser. Ved økning av lagerplass, antall Exchange postbokser og ServerProtect lisenser fakturerer Nordic Backup for dette frem til den dato abonnementet skal fornyes.


  7. Avtalen gjelder for 12 måneders abonnement og kan sies opp med øyeblikkelig virkning av kunden. Oppsigelsen skal være skriftlig. Kunden kan si opp sitt abonnement, uten binding og uten økonomisk forpliktelse, i 14 dager etter fakturadato, det vil si den samme 14 dagers perioden som kunden har til å betale fakturaen. Hvis kunden ikke har sagt opp, fornyes abonnementet automatisk og forfaller til betaling innen 14 dager. Nordic Backup kan si opp avtalen med et varsel på løpende måned + 1 måned. I tilfelle kunden, etter 2 påminnelser, fortsatt ikke betaler det forfalte beløp, inkl. eventuelle renter, er Nordic Backup berettiget til å oppheve avtalen med øyeblikkelig virkning.


  8. Uansett hvordan avtalen bringes til opphør, så forplikter Nordic Backup seg til å oppbevare kundens krypterte data i 30 dager etter avtalens opphør, hvoretter disse slettes for alltid. Innen disse 30 dagene kan kunden få tilsendt sine krypterte data mot betaling for den medgåtte arbeidstid. Tilsvarende kan kunden innen disse 30 dagene skriftlig anmode om at de krypterte dataene slettes for alltid med øyeblikkelig virkning.


  9. Hvis en konto er blitt suspendert på grunn av manglende betaling vil den bare bli reaktivert etter at alle forfalte betalinger er mottatt.


  10. Du har nittti (90) dager til å klage til Nordic Backup på priser eller betaling av faktura. Hvis du har noen spørsmål, fordi du mener å ha blitt belastet feil beløp, vennligst kontakt oss på support@nordic-backup.no.


Effektiv dato: 1. juni 2010

Terms & Conditions                 Payment & Refund Policy                 Privacy Policy                 Kontakt                 Agent Program                 Site Map