Seed lasting og gjenoppretting

Nordic Backup EgenskaperSeed lasting og gjenoppretting
Åpen fil backup Mange firma unngår online backup løsninger fordi de tror at det ikke er mulig å sende store mengder data over internett på grunn av begrenset båndbredde. Selv om mesteparten av dataene ikke endres bruker firmaer fremdeles en tradisjonell tape backup for å ta backup av de samme uendrede data igjen og igjen. Denne strategien kan være nyttig for gjenoppretting men er ikke effektiv med hensyn til utnytting av tid og plass.

Nordic Backup er en inkrementell backup for alltid løsning, hvor data, etter den første backup’en,  bare tas backup av hvis de endres. Hvis den første backup’en overskrider 100 gigabyte, kan  Nordic Backup tilby en kryptert Seed-lasting backup for å overføre dataene til eksternt medium og så sende dette til våre datasentra.

Vi sender en disk til stedet og bruker så Nordic Backup klienten til å komprimere og kryptere  dataene direkte til den eksterne disken. Når det er ferdig sender du den direkte til vårt datasenter og vi laster det opp til din konto. Etter at dataene er aktive på din konto vil Nordic Backup Pro fortsette med en inkrementell backup hos deg. Fra det tidspunkt Seed lasting gjøres kan vi også gjøre lettere gjøre en stor gjenoppretting ved å reversere samme prosess, for å påskynde en jobbb som ellers kunne tatt uker.  

Klikk her for å gå tilbake til forrige side


Bestill Nordic Backup
Les mer om Nordic Backup


Kontinuerlig data beskyttelse
ShadowProtect
Network Attached Storage
Microsoft Exchange Postkasse Backup
Microsoft Exchange Database Backup
Microsoft SQL Server Backup
MySQL Database Backup
Oracle Database Backup
Lotus Notes og Lotus Domino Backup
256 Bit Fil kryptering
In-file Delta Backup
Bare Metal Gjenoppretting
Data arkiv
Seed lasting og gjenoppretting
Terms & Conditions                 Payment & Refund Policy                 Privacy Policy                 Kontakt                 Agent Program                 Site Map